Velkommen
til Analytika

Vi er et strategisk analysehus, der er dedikeret til at hjælpe organisationer med at udforske og forstå data, muligheder og mennesker.
Hvad hjælper vi med
Hvordan gør vi det
Hvem har vi hjulpet
Hvem vil hjælpe dig
wedge

Hvad hjælper
vi med?

Analytika hjælper organisationer med at med at forstå sig selv og gennem dette, at opnå indflydelse på omverdenen.

Forudsætningen for indflydelse er etablering af en stærk relation og værdifulde relationer er altid forankret i indsigt. Vi tror på, at et solidt analytisk forarbejde bidrager til den indsigt. Gennem indsigter der bygger på data identificerer vi grundlaget for at kunne forstå mennesker og holdninger.

Det er det, vi hjælper med. For at I opnår størst mulig opmærksomhed, legitimitet og indflydelse. Og for at I får forståelse for, hvordan I positioneres stærkest i relation til medlemmer, medier, samarbejdspartnere, interessenter og i offentligheden.

Vi hjælper med rådgivning om og gennemførelse af analyser, kommunikation af viden samt udvikling af strategi og har mange års erfaring med organisationer, politik og interessevaretagelse. Derfor ved vi også, hvad der skal til for at netop jeres indsats får størst mulig effekt.

Hvordan gør
vi det?

Analytika arbejder i krydsfeltet mellem data, analyse og rådgivning. Vores arbejde tager altid afsæt i data og efterfølgende analyse, der fører til en række dybe indsigter.

Vores udgangspunkt er altid at skræddersy analyser specifikt til den problemstilling som de organisationer vi hjælper, står overfor.

Vi fokuserer i vores arbejde på at afdække de forhold, der kan bidrage til strategiske og handlingsorientere indsigter til forståelse og udvikling af din organisations position, muligheder og potentialer.

For bedst at kunne hjælpe arbejder vi derfor med en række forskellige metoder og indgange for at kunne etablere det nødvendige datagrundlag og generere de bedste indsigter.

Vores metodiske værktøjskasse omfatter:

Dybdeinterview
Fokusgrupper
Kvantitativ dataindsamling
Co-creation workshop
Ideation workshop
Desk research

Vores projekter er kendetegnet ved at være et tæt samarbejde, hvor vi hjælper med at facilitere indarbejdelsen af viden og indsigter i organisationen, således at resultaterne bliver levende og handlingsorienterede.

Hvem har
vi hjulpet?

Vi er stolte af blandt andre at have hjulpet disse organisationer med at forså data, muligheder og mennesker.

nnf
postdanmark
dansk metal
3F

Hvem vil
hjælpe dig?

Jesper Claus Larsen er drivkraften i Analytika.

I gennem mere end 25 år har Jesper arbejdet med projekter, der omsætter data og viden til indsigter, strategi, forretningsudvikling og kommunikation.

Jesper har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet og før han grundlagde Analytika, har han blandt andet arbejdet som chefrådgiver hos Advice, været analysechef hos Socialdemokratiet på Christiansborg samt stabschef i kommunikationsafdelingen i Post Danmark.

Jesper er tilknyttet Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som ekstern lektor, hvor han underviser i politisk kommunikation og kampagne. Han er også tilknyttet Syddansk Universitetet som ekstern lektor, hvor han underviser i analysemetoder samt politisk strategi, kommunikation og kampagne.

Se mere om Jesper på: www.linkedin.com

Giv lyd

Lad os hjælpe dig med at udforske og forstå de mennesker, der er vigtige for dig og din organisation.

Kontakt Jesper Claus Larsen for en snak om din organisation og jeres behov.

Skriv: jcl@analytika.dk
Ring: +45 53 89 99 13

Store Regnegade 12, 4. sal
1110 København K

En del af DMA Research A/S
CVR 17557580